Kulcsgondolatok Yang Fa Sárkány év (2. rész) – Yang évek

Az idei év következő, megértést és aztán megvalósítást kívánó attribútuma az, hogy immár Yang évet írunk, az előző Yin évhez képest is, ám a Sárkány is elég Yangos energiákat képvisel önmagában is. Az átállás legyen szó akár Yinről a Yangra, akár fordítva mindig tudatosságot és szándékoltságot kíván meg. 

Természetesen mindenkinek van alapvető preferenciája, amelyet a Napmestere (ami a születés napjának meghatározó minősége) és a képlet dinamikájának egészen rajzol ki általában. Ugyanakkor, mint mindig, mindez attól is függ, hogy ki mennyire használja jól azt, amije van, a képességeit, lehetőségeit, a működés egészét.

Általánosságban elmondható, hogy a Yin Napmesterű emberek a Yin éveket érzik komfortosabnak, míg a Yang Namesterűek a Yangosakat, ezt könnyű megérteni, hiszen – néhány ritka kivételtől eltekintve – azt szeretjük, ami otthon és könnyedén mozgunk benne.

De még mielőtt mélyebben belemennénk a részletekbe, tisztázzuk azt, hogy mitől is válik egy év Yines vagy Yangos minőségűvé. Minden évet alapvetően 2 dologgal jellemzünk (ha mondjuk a Négy Pilléres Sorsfejtés szempontjából tekintünk rá): 

  • egy tiszta, égi minőséggel, ami az Öt Elem egyike (+ azok Yin és Yang oldala, tehát valójában így 10 Elem)
  • és egy állattal, ami többnyire több elem együttes hatását jelenti (amit az egyszerűség kedvéért egy állatban összegeztek)

Az idei év tiszta minősége a Yang Fa, míg az állata a Sárkány, ami Yang Földet, Yin Fát és Yin Vizet tartalmaz, de a legmarkánsabb minőségét a Yang Föld adja. Míg tavalyi év ehhez képes Yin Víz és Nyúl volt, ahol is a Nyúl rendhagyó módon egyetlen elemet, a Yin Fát tartalmazza.

Visszatérve az idei évre, a Yang Fa esetében könnyű megérteni miért Yangos, hiszen eleve a Fa látható, megfogható, megnyilvánult oldalát jelenti a Yin Fához képest. (A Yang Fát általában a fával mint látható föld feletti résszel társítják, míg a Yin Fát a gyökérzettel, ami a föld alatt, nem látható módon van.) A Sárkány megértése egy kicsit több beleérzést kíván, ám mivel a legmeghatározóbb eleme a Yang Föld, így erre már gyanakodhatunk is 🙂 

A Sárkány szimbolikáját tekintve a mennyek állata, rendkívüli bölcsességet, erőt, bátorságot tulajdonítanak neki és nyilvánvalóan szerencsét és bőséget hoz a kínai világlátásban. Mivel az Ég szimbóluma, így ez már önmagában is a Yang minőségek közé sorolja (az Ég és Föld viszonylatában az Ég a Yangos és a Föld a Yines jellegű), de minőségeit tekintve is a cselekvést, tetterőt helyezi előtérbe, amik szintén a Yang irányba mutatnak.

Természetesen mindezt személyes vonatkozásban is érdemes értelmezni, ahol az, hogy Yin évből Yang évbe lépünk azt is jelenti, hogy mindaz, ami tavaly működött idén már nem, vagy csak igen kis hatékonysággal fog. Ha erre rávetítjük a ciklusváltások energiáját, akkor az is elmondható, hogy mindaz, ami az elmúlt 5, esetleg 10, netán 20 évben jól működött, most felfrissítésre, sőt, komolyabb újrarendezésre szorul. Ez pedig könnyedén kerül összeütközésbe az emberi elme egyik alapvető működésével, ami szerint a múlt tapasztalataira alapozva teremtjük a jövőt. 

“Ha eddig jól működött, miért változtatnék rajta?” – ismerős gondolat?

Én mégis azt ajánlanám idén, hogy változtassunk, újítsuk meg, igazítsuk legalább az új év, de még inkább az új periódus (20 év) energiájához.

És, ha már eddig velem tartottál, akkor biztosan eljutottál addig a kérdésig, hogy “jó, ezt elméletben értem, de mit jelent ez nekem? “ A válasz pedig az oly igaz, de sokszor oly utálatos “attól függ” 🙂 Erre nincs ugyanis egyetemes recept, mivel ezt személyesen kell megvizsgálnunk, hogy nekünk mit jelent a Yangosodás egyes életterületeinkre, vagy akár az egész életünkre nézve. A “hol” kérdését szerintem igen könnyű most meghatározni, mert csak meg kell nézned mi az, ami nem vagy csak akadozva működik az életedben és azon a területen érdemes elindulni.

A Yang mindenképpen aktivitásban való növekedést, nagyobb teret, több embert, több kapcsolódást, működésbeli változást jelent. És általában a Yinhez képest mindenképpen a komfortból, a megszokottból, a jól ismertből való kimozdulást. A Yang kezdeményez, elindít, cselekszik, megvalósít és ami fontos, mozgásban van.

Lényeges megjegyzés, hogy itt sem cél a szélsőségesség, ne letudni akarjuk a Yangosodást, mint egy kötelező programot, hogy aztán egy nagy erőfeszítéssel kipipálhassuk a listánkról. Ugyanis ez nem fog működni. Gondolkodjunk inkább fenntartható Yangosságban, amit a dolgok természetes ciklikusságát követve aztán tudunk lejebb vagy feljebb állítani.

Kép Andhika Soreng Unsplash