Mire van szükséged most leginkább?

Ez a lehetőség azoknak szól, akik szeretnék megérteni kik is ők valójában, milyen erősségeik és gyengeségeik vannak, mik a működésüket meghatározó alapelvek és hogyan tudják teljes potencialitásukat kibontakoztatni és diszharmonikus területeket kiegyensúlyozni.

Ez a lehetőség elsősorban azok számára kiváló, akik úgy érzik, hogy jelenleg egy bizonyos területen körbe-körbe járnak, beleragadtak egy helyzetbe és ennek feloldásához keresnek gyakorlati és előremutató megoldást.

Életünk szerencsére nem csak problémák megoldásáról szól, sokszor célokat tűzünk, teremteni szeretnénk és ebben ütközünk akadályokba. Ez a lehetőség a manifesztáció támogatásában nyújt hatékony iránymutatást és gyakorlati segítséget.

A kapcsolataink harmóniája rendkívül nagy hatást gyakorol hétköznapjainkra, így lelki békénk és kiteljesedésünk érdekében mindenképpen érdemes rendeznünk és kibontakoztatnunk őket. Ez a lehetőség azoknak szól, akiknek fontos kapcsolataik harmóniája és ezen szeretnének dolgozni.

Önmagam megismerése

Saját magunk feltérképezése érthető módon élethosszig tartó feladat, ugyanakkor amikor elindulunk utunkon a tudatosság ösvényén igen nagy segítségünkre lehet, ha rendelkezésünkre állnak legalább az irányvonalak, egyfajta használati útmutató önmagunkhoz. Természetesen sem mi magunk, sem sorsunk nincsen kőbe vésve, viszont értékes bepillantást nyerhetünk abba, hogy amennyiben nem írjuk tudatos munkával felül, akkor mi az az alapműködés, amihez önkéntelenül is újra és újra visszatérünk. Amennyiben pedig nem vagyunk elégedettek ezzel a működéssel, akkor utat mutathat abban, hogy hogyan tudjuk és milyen irányba érdemes változtatnunk, hogy egy boldogabb és teljesebb életet élhessünk.

Természetesen ez a rálátás nem csak az út elején nyújthat értékes segítséget, mert vannak olyan pontok mindannyiunk életében, ahol egy ilyen bölcs betekintés önmagunkba könnyen válhat a továbblépésünk kulcsává. Megadhatja számunkra a hiányzó információt vagy egyszerűen rámutathat olyan összefüggésekre, amik tudatában már világossá válik, hogy merre tovább az úton.

Az általam használt rendszerek segítségével rálátást nyerhetsz erősségeidre és szupererődre, mely egy olyan különleges képesség, amivel igazán nagy dolgokra vagy képes 🙂 Értelemszerűen az adottságok nem mások, mint csupán tehetségek, valódi eredményeket azok fejlesztésével, kibontakoztatásával és a világban való megjelenítésével lehet elérni. 

Az érme másik oldalán pedig betekintést kaphatsz az akadályoztatott területekre is, azaz, hogy mik azok a kérdéskörök, ahol tipikusan elromolhatnak és többnyire el is romlanak a dolgok. Ezek nehézsége, hogy gyakran személyes kudarcként éljük meg, pedig csak működésünk egy diszharmonikus aspektusa, mely tudatos munkával és megfelelő irányok változtatásával sokszor könnyen orvosolható.

Problémamegoldás

Problémák mindig adódnak életünk folyamán, vannak azonban olyanok, melyek bűvköréből nehezen szabadulunk, s előfordul, hogy hiába dolgoztunk valamin, mégis úgy érezzük még mindig ugyanott tartunk, körbe-körbe járunk az adott problémával kapcsolatban és sehogy sem sikerül megnyugtató megoldást találnunk. 

Ennek a megélésnek több oka is lehet, az egyik legjellemzőbb az, hogy egyszerűen nem látjuk vagy nem helyesen értékeljük a megtett utat és az elért eredményeket, javarészt azért, mert súlyos elképzeléseink vannak arról, hogy mostanra hol kellene már tartanunk és ezzel összehasonlítva a jelen helyzetet, mindaz, amit eddig elértünk nyilvánvalóan csalódást fog okozni.

A másik tipikus magyarázat azonban az, hogy megfelelő rálátás és információk hiányában valójában nem azzal foglalkozunk, ami a kiváltó ok, ebben az esetben viszont még viszonylag nagy energiabefektetés révén is csak részleges megoldást, kisebb javulást tudunk elérni. Azonban ha sikerül rálelnünk az eredeti kezdőpontra, s abból kiindulva dolgozunk a problémán, akkor egészen biztos, hogy a befektetett munka megtérül és az eredmények nem maradnak el.

Végül pedig még egy meghatározó indoka lehet annak, hogy haszontalannak éljük meg a befektetett munkát, mégpedig, hogy nem megfelelő megközelítéssel vagy módszerekkel próbálkoztunk, aminek következményeként ismét azt tapasztaljuk, hogy viszonylag sok erőforrás igénybevétele mellett is alig-alig érünk el eredményeket. Ilyenkor érdemes igazítani a módszereinken és számunkra megfelelőbb hozzáállással közelíteni meg az akadály elhárítását, s az eredmények itt is javulást fognak mutatni.

Akárhol akadtál is el ezekben tudok segíteni abban, hogy hogyan haladj túl ezen az akadályon és merre tovább.

Célok és teremtés

Nem csupán akkor lehet szükségünk támogatásra és iránymutatásra, amikor nem mennek jól a dolgaink és problémákat akarunk elhárítani, hanem akkor is elkelhet a segítség, mikor inspiráltak vagyunk, célokat tűzünk ki és teremteni akarunk a világban.

A teremtés valójában nem más, mint önmagunk megjelenítése a szűkebb vagy tágabb környezetünkben, mindenkinek habitusa szerint. Azonban ahhoz, hogy eljussunk erre a pontra, hogy ki akarjuk magunkat fejezni, szükséges egyfajta tisztánlátás abban, hogy kik is vagyunk, milyen értéket képviselünk és mivel szeretnénk hozzájárulni a világhoz. Természetesen ez egyáltalán nem jelenti azt, hogy mindennel tökéletesen tisztában kell lennünk mielőtt bármibe is belekezdenénk, pusztán azt, hogy jó, ha rendelkezünk egy alappal, amire biztonsággal építkezhetünk.

A céltervezés a teremtés szervezett formája, ahol is tudatosan és lépésről-lépésre felépítjük az elérendő eredményhez vezető utat. A cél tényleges megvalósulásához azonban nem mindig elég az alapos tervezés, érdemes a rendelkezésünkre álló lehetőségeket jól használni legyen szó a saját közvetlen erőforrásainkról (idő, pénz, energia) vagy a másoktól érkező támogatásról (kapcsolatrendszerek). A hatékonyságot ezen túl jelentősen növelheti még az ideális időzítés, azaz hogy a megfelelő dolgokat tesszük a megfelelő időben, ezáltal kihasználva azt, hogy egy lépéssel többet is haladhatunk előre.

Természetesen ez is olyan dolog, amit egyáltalán nem kell egyedül csinálnunk, érdemes ezért olyasvalakihez fordulni ebben, aki gyakorlott céltervező, és rendelkezésére állnak olyan módszerek, amik a megfelelő időzítés támogatására szolgálnak, ilyen például a kínai metafizika, amivel én is foglalkozom. Egészen biztosan vannak még ilyen módszerek a világban, azonban keleten a jó dátum választásnak is több ezer éves hagyománya van, amit ha képesek vagyunk a modern kor nyelvére fordítani akkor elég hasznos eszköz birtokába kerülünk. 

Ebben a megoldásban a megfelelő időzítést személyre szabjuk, amit összekapcsolva a jól megválasztott egyéni célokkal és mérföldkövekkel sokkal jobb eredményeket érhetünk el, mint a szokványos célkövető módszerekkel.

Harmonikus kapcsolatok

Amikor szóba kerülnek az emberi kapcsolatok, akkor ebben a témakörben a nagy többségnek az első gondolata mégiscsak párkapcsolatok körül forog, bár életünkben sokszor ugyanilyen jelentőséggel bírhatnak barátaink vagy a szüleinkkel való kapcsolatunk, illetve adott esetben üzleti viszonyulásaink is. 

Érdekes megfigyelni azt, hogy az önmagunkkal való összhang megteremtése még nem jelenti szükségszerűen azt, hogy képesek vagyunk jól kommunikálni, vagy jól boldogulunk sokrétű emberi kapcsolatainkban is. Ez részben azért van mivel önmagunk megélése és kívülre megjelenítése két külön terület. Mindehhez hozzáadódik az is, hogy amikor belép az összképbe a külvilág, akkor már nem pusztán olyan dolgokról van szó, amik teljes mértékben tőlünk függenek, és amennyiben kapcsolatokban gondolkodunk, akkor van egy vagy több tőlünk független emberi lény, aki ismeretlen változókat hoz a rendszerünkbe. Attól függően hogy ezek a kapcsolódások az életünk mely területein jelennek meg, ez kisebb vagy nagyobb felfordulást, érzelmi megterhelést okozhat. Természetesen ezt sem fekete-fehér, így ritka az az eset, hogy teljes káosz legyen minden kapcsolati területen, jellemzően egyes viszonyulásainkban könnyebben, míg másokban nehezebben boldogulunk.

Mi, emberek azonban alapvetően társas lények vagyunk, s mint ilyennek igényünk van a különféle társas kapcsolatok harmonikus megélésére, sőt amennyiben ez egy vagy akár több területen nem sikerül, a kudarc elől könnyen menekülünk egyoldalú megoldásokba az életünk azon területére helyezve az összes hangsúlyt, amit úgy ítélünk meg hogy (valamennyire) sikeresen működik. Az egyfókuszú életnek viszont mindenképpen megvannak a maga korlátai és egyszerűen belátható, hogy összességében semmiképp sem vezet kiegyensúlyozott élethez.

Az, hogy az egyes területeken mik a kommunikációnk és ezáltal a kapcsolataink jól működésének vagy éppen félrecsúszásának alapkövei azonban értékes információnak bizonyulhat az életterülettől függetlenül. Ehhez jól jöhet, ha rendelkezünk valamennyi önismerettel arról, hogy mik a tipikus problémáink vagy lehetőségein ezeken a területeken, vagy legalább van hozzáférésünk olyan módszerekhez, amelyek az alternatívák és a csapdák feltérképezésében segíteni tudnak. Az általam használt keleti rendszerek mindegyikében megtalálhatóak ezek az iránymutató pontok, így függetlenül attól, hogy életünk melyik területén ütköztünk akadályokba iránymutatást kaphatunk a harmonikus kapcsolódások megvalósításához. Egy dologra azonban ismételten szeretném felhívni a figyelmet, ezek a módszerek egyáltalán nem úgy működnek mint egy varázspálca, nem szűnik meg az összes problémánk varázsütésre tőlük. Viszont ha hajlandóak vagyunk önmagunk felé elköteleződni és folyamatosan aktívan tenni ezek irányába, akkor az eredményeink egész biztosan nem maradnak el. Így ha most kapcsolataitok harmonizálása foglalkoztat benneteket leginkább, akkor ez a megoldás nektek szól.