A tanácsadás során használt rendszerek

Erőssége a döntéshozás és az előrelátás támogatásában van, valamint megmutatja, hogy milyen egyedi képességekkel, vagy ahogy én hívom szupererőkkel rendelkezünk, mint adottságok, amelyek kibontakoztatása és megélése valódi boldogságot tud hozni számukra.

Segít megtalálni és feloldani a minket korlátozó hitrendszereket, rávilágít, hogy az érzelmi mintáink hogyan akadályozzák önmagunk megélését és a teremtő erőnk kibontakozását.

Segít megérteni kik vagyunk, milyen adottságokkal és képességekkel rendelkezünk és azokat hogyan tudjuk jól kihasználni, emellett alkalmazható bizonyos területek specifikus vizsgálatára is úgy mint pl párkapcsolat, családdal való viszony, munka-karrier helyzet, stb.

Segít kialakítani és fenntartani a tudatos életvezetést, megmutatja az utat az áramlás visszaállításához és hogyan értelmezzük a személyes egyensúlyunkat.

Qi Men Dun Jia 奇門遁甲

Mi is az a Qi Men Dun Jia?

A Qi Men Dun Jia egy legalább 3000 (bizonyos források szerint azonban több mint 5000) éves múltra visszatekintő rendszer, melynek legismertebb felhasználási területe a harcászati stratégiaalkotás volt, ahol elsősorban előrejelzések és taktikai mozgások meghatározására alkalmazták. Alapját az Ég, Föld, Ember hármassága, valamint egy negyedik energia: az Univerzum viszonylatai képezik, melyek elhelyezkedése és időbelisége pontos képet tud adni a helyzetben mind a négy szinten jelen lévő erőkről, illetve megmutatja azok – kizárólag a céljaink tekintetében értelmezett – „mellettünk” vagy „ellenünk” munkálkodó mivoltát. Mivel az Ég, Föld, Ember hármassága az emberi megvilágításban is remekül lefordíthatóak, így amennyiben vizsgálódásunk iránya ilyen az érzelmi, gondolati vagy cselekedeti szinten történő viszonyuláshoz is kaphatunk iránymutatást. 

Felhasználását tekintve ugyanúgy megtalálhatóak benne az évre, hónapra, napra, illetve kettősórára vonatkozó képletek, valamint a születési képlet, azonban ezeket különféle célok esetén alkalmazzák.

Miben segíthet?

Szerencsére nekünk, a modern kor mindennapjait élő embereinek már nem kell háborúkat vívnunk, így számunkra a rendszernek főként az az oldala kerül előtérbe, hogy milyen előnyökkel járhat megfelelő időben megfelelő dolgokat tenni. Így előrejelzési lehetőségeit tekintve a döntéshozásban nyújthat jelentős támogatást, rámutatva, hogy adott időpillanatban mik a számunkra jó választások egy bizonyos kérdéssel kapcsolatban.

Van azonban egy ennél kevésbé gyakran kiemelt, számomra mégis kulcsfontosságú területe is: mivel a Qi Men Dun Jia képes tudatosítani, hogy mik a bennünk lakozó magasabb rezgésű lehetőségek, vagy ahogy én hívom őket szuperpererők. Minden embernek van ugyanis olyan adottsága, melyet tudatos munkával kibontakoztatva kiemelkedő eredményeket tud elérni. Természetesen ezek a szupererők különböző területeket érintenek, van, akinek ez az emberekkel való kapcsolódásban jelent előnyt, míg mások elsősorban az anyagiak területén tudják hasznosítani képességeiket. Mindenesetre az a tapasztalatom, hogy függetlenül a szupererőnk jellegétől pusztán azzal tisztában lenni, hogy mi miben vagyunk kimagaslóan tehetségesek, és arra építve élni az életünket ad egyfajta végtelen elégedettséget és magabiztosságot.

ThétaHealing

Mi is az a ThétaHealing?

A ThétaHealing technikáját Vianna Stibal alkotta meg a kilencvenes évek közepén és mára igen elterjedté vált világszerte. Elősorban meditációs és spirituális filozófiaként tartják számon, azonban a módszer alapvetően arra épül, hogy az ember feltérképezze és megértse azt, hogy milyen elvek mentén és hogyan teremti és erősíti meg újra és újra a mindennapi valóságát. Valamint hogyan hozhatja ezt a teremtési folyamatot összhangba az elérni vágyott állapotokkal és célokkal.

Miben segíthet?

Mindannyian rendelkezünk olyan érzelmi lenyomatokkal, melyek meghatározzák azt, hogy kinek hisszük magunkat, mit tapasztalhatunk meg az életből és mit teremthetünk ebben a valóságban. Ezen hitrendszerek nagy része akár végtelenül egyszerű események mentén ivódott belénk, mégis a hétköznapjainkban leginkább a minket erősen korlátozó hatásuk érvényesül. Ezt a működést sokszor észre sem vesszük, hiszen annak jó része, amit valamikor elhittünk magunkról egészen régóta van velünk, így úgy tekinthetünk rájuk, mint személyiségünk építő eleme. A ThétaHealing egy rendkívül hatékony módszer arra, hogy ezeket a tanult, hozott érzelmi mintákat felkutassuk és jelentőségteljes, akár azonnali változást érjünk el.

Négypillér Sorsfejtés 八字

Mi is az a Négypillér Sorsfejtés?

A Négypilléres Sorsfejtés egy többezer éves tapasztalati rendszer, mely leginkább „kínai asztrológiaként” vált közismertté. Hátterét az Öt Elem rendszere, összefüggései és azok egymásba alakulása, szabályzó és támogató hatásai képezik, amit az egyén születési pillanata által meghatározott úgynevezett születési képlet mutat meg. Ezen felül az életünkre ható ciklikusan felbukkanó erőket is vizsgálja, természetesen már az egyén születési képletének függvényében. Fontos azonban megjegyezni, hogy bár sorsfejtésről beszélünk, mégsem jelent ez eleve elrendeltetést, mivel sorsunk alakulásában tevékenyen részt veszünk, az akár tudatos, akár ösztönösen meghozott döntéseink nyomán. Ezért inkább tekinthetünk ezekre egyfajta erővonalakként, irányelvekként, melyekhez – tudatos életvezetés hiányában – a működésünk automatikusan visszaigazodik. 

Kiindulási alapként tehát a pontos születési adatok alapján létrejön az egyéni képlet, mely a rendszer nevében is szereplő négy pillérből épül fel: ezek az év, a hónap, a nap és a kettősóra. Mindegyik pillér alapvetően két részből áll, van egy tiszta, úgy nevezett Égi minősége, mely az Öt Elem egyike (annak Yin vagy Yang oldalának figyelembevételével, tehát például Yin Tűz). És van egy Földi minősége, mely általában több elem összetett hatását hordozza, ezeket az egyszerűség kedvéért állatokkal jelölték meg (a tavalyi év például Disznó év volt, mely Yang Fát és Yang Vizet hordoz). 

Ezek után az elemek és állatok egymásra hatásának elemzésével megállapíthatóak az egyéni sajátosságok, tehetségek, lehetőségek ugyanúgy, mint a várható nehézségek, problémás vagy tudatosságot és figyelmet igénylő életterületek. Ezt tovább árnyalhatják a különböző időszakok energiái, például minden év más energiát hordoz, amely a képletre vetítve ismét segítséget nyújt az adott időszak prioritásainak és témáinak megállapításában.

Miben segíthet?

Hasonlóan az Öt Elem Életvezetési rendszerhez a Négypilléres Sorsfejtés is abban nyújt támogatást, hogy megértsük önmagunkat, feltérképezzük működésünket, azaz rálátásunk születhessen a saját magunkhoz és a világhoz való viszonyunkra. Ezeket vizsgálhatjuk általánosságban, megértve alapvető mozgató rugóinkat és indítékainkat, felfedezve kincseinket és tudatosságot szerezve fejlesztést igénylő területeinkről. Vagy kiemelhetünk egy-egy specifikus témakört (párkapcsolat, munka, életcélok stb.), ahol is az adott kérdésben általánosan vizsgálhatjuk alapvető hozzáállásunkat és tendenciáinkat vagy konkrét problémák mentén értelmezhetjük az adott helyzetre vonatkozó működési mintázatainkat.

Öt Elem Életvezetés 五行

Mi is az a Öt Elem Életvezetés?

Az Öt Változási Állapot (továbbiakban Öt Elem az egyszerűség kedvéért) olyan komplex rendszer, mely átszövi az élet minden területét, kozmológiai szempontból viszont tekinthetjük úgy, hogy mindent ez alkot a világban: tárgyakat, élőlényeket, érzelmeket, időjárást, … 

Valójában érdemes az Öt Elemről úgy gondolkodunk, mint az egy energia különféle minőségeire, állapotaira, s ezáltal könnyen megérthető egymástól való függőségük, hiszen önmagukban nem – csak egymás viszonylatában értelmezhetőek. Legkézenfekvőbb megnyilvánulása számunkra az évszakok változékonyságában tapasztalható, ahogy a tavaszt (Fa Elem) a nyár (Tűz Elem) követi, majd a nyárutó (Föld Elme) következik mielőtt beköszönt az Ősz (Fém elem) és végül a Tél (Víz Elem). Ez a körforgás a természetes, egymást tápláló körforgás jellemzője, de értelemszerűen megvan a szabályzó viszonyulás is és ezen felül még néhány egymásra ható egyéb működés. 

Az egyén tekintetében ez egy személyes, születési időponttól függő képlet formájában jelenik meg, mely az alapvető tendenciáinkat tartalmazza. Ezen változtathat az, hogy hogyan éljünk az életünket, milyen környezetben, társaságban és elfoglaltságokkal töltjük időnk jelentős részét. Ugyanakkor a személyes képlet képes iránymutatást adni arra, hogy jellemzően melyek azok a területek, hozzáállások, ahol az energia áramlása elakadhat, így jó eséllyel problémaként fogjuk ezt megélni. És ezek után rendkívül gyakorlatias módon arra is rávezet minket, hogy milyen lehetőségeink vannak ezen elakadások feloldására és a problematikus pontok kezelésére.

Miben segíthet?

Mivel az Öt Elem rendszere alapvetően az áramlásról szól, tehát akkor vagyunk harmóniában, amikor szabadon és akadálytalanul mozgásban van az energiánk, így abban tud minket támogatni, hogy képesek legyünk rálátni arra hogyan működünk jelenleg, melyek a tipikus elakadási pontjaink és segít tudatos életvezetést kialakítani, természetesen a céljaink függvényében. Gyakorlatilag ez három egyszerű lépésből áll: először is ismerjük meg kik vagyunk mi, mik az alapvető adottságaink és minőségeink. Ezután az önmagunkkal való harmónia kialakítását célozza meg, azaz hogyan leszünk rendben önmagunkkal, ez azt jelenti, hogy otthon, egyedül, amennyiben környezeti befolyás nem ér minket boldogok és elégedettek vagyunk. Végül pedig a világgal való harmónia következik azok számára, akik a nagyvilágban is szeretnének jól elboldogulni. Bár azt nem állíthatom egyértelműen, hogy ez így fontossági sorrend is, mert ez nagyban függ attól, hogy kinek mik a prioritásai, annyi azonban bizonyos, hogy ha az alapok nincsenek meg, azaz nem tudom ki vagyok, nehézségekbe ütközhet a ráépülő másik két szint megvalósítása.